ขอพระเยซูโปรดนำหน้า

 


1. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า
ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้า
ข้าปลอดภัย ถ้าเดินไม่ห่าง
รักพระองค์ไม่รู้จืดจาง


ร้องรับ
โปรดจูง โปรดนำ
อย่าให้ข้าฯเดินหลงจากทาง
ขอทรงนำตลอดเวลา
ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้า


2. เมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้
ข้าก็อยู่ในที่ปลอดภัยที่นั้น
พ้นจากอันตราย
ในพระองค์ข้าพึ่งอาศัย


3. โปรดนำจนนาทีสุดท้าย
ทรงอยู่ด้วย ข้าไม่กลัวตาย
ข้าคงถึงสวรรค์บั้นปล
ายแล้วที่นั้นน้ำตาเหือดหาย.

Leave a Reply

Your email address will not be published.