Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

 


Nghe tiếng Jêsus tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền,
ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện
Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sờn nào,
càng gần Chúa khoái lạc dường bao


ÐK:
Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân.
Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hồng trào huyết.
Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.


Ôi Chúa, xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài,
Do nơi quyền lực hồng ân hoài; Tôi ngước chăm chăm đây,
mong ước linh hồn nầy phục theo ý Chúa trọn đời nay


Giây phút tươi vui thay, tinh khiết không gi tày,
trước ngôi Ngài, lòng đứợc giải bày; Tôi Chúa luôn giao thân,
Đem khúc nôi tường trần, dường như thỏ thẻ cùng bạn thân.


Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường,
qua tử hà rồi lòng sẽ tường. Bao thú vui siêu cao
chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc giao

Leave a Reply

Your email address will not be published.