Vinh Quang Thuộc Đức Chúa Trời

 


Đời đời vinh quang qui thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh.
Đấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con độc sanh.
Là Thần nhân Jềsus vì yêu ta đành chết thế.
Để mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về.


Kiềm chế
Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, tiếng Chúa gọi ôi thiết tha.
Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, tiếng lòng ta khá vui hòa.
Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới.
Hãy đến với Jềsus làm hoà với Đức Chúa Trời.


Ồ thật kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết.
Huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết.
Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc vô đối.
Tức khắc Jềsus tha tội và cứu sống muôn đời.


Ngàn đời lòng ta ca ngợi Giê-xu đầy nhân ái.
Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay.
Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hoà vui sướng.
Khi thấy Jềsus và cùng Ngài sống ở thiên đàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.