Tot mai aproape

 


Tot mai aproa­pe de piep­tu-Ți sfânt,
E loc de-odih­nă, dureri, griji, nu sunt,
De-ace­ea, Doamne, ca dar ceresc,
Dă-mi pacea sfân­tă pe care-o doresc!
Dă-mi pacea sfân­tă pe care-o doresc!


Tot mai aproa­pe azi vin ple­cat,
Dar n-am în mine nimic bun, curat,
De-ace­ea-Ți dau doar ini­ma rea,
Să-o speli, Isuse, doar Tu vei putea!
Să-o speli, Isuse, doar Tu vei putea!


Tot mai aproa­pe să-Ți fiu mereu,
Să simt iubi­rea în sufle­tul meu,
Ajută-mi Doamne să fiu curat,
Să fiu un tem­plu prea sfânt, nepă­tat!
Să fiu un tem­plu prea sfânt, nepă­tat!


Tot mai aproa­pe cât mai tră­iesc;
Aș vrea în ceruri să Te întâl­nesc;
Acolo, Doamne, doresc să fiu,
Tot mai aproa­pe, pe veci al Tău fiu!
Tot mai aproa­pe, pe veci al Tău fiu!

Leave a Reply

Your email address will not be published.