Thập Tự Xưa

 


Thập tự xưa sừng sững cao Dựng tận trên sườn núi xa
Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục.
Lòng tôi yêu thập giá xưa, Nơi Vua vinh diệu chí cao,
Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương.


Điệp khúc
Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa
Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời.
Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự
Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.


Thập tự xưa hình xấu xa, Toàn trần gian đều mỉa mai,
Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm,
Vì Chiên con từ Chúa Cha, Rời trời cao đầy hiển vinh,
Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha.


Thập tự xưa lạ thưở xưa, Chìm ngập trong dòng huyết thiêng
Nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trọng.
Vì tại trên thập giá xưa, Giê-xu yên lặng khổ đau,
Đem tha thứ nguyên lành đến cho chính tôi.


Từ nay trung thành mãi luôn, Phục tại chân thập giá xưa,
Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc.
Ngày tương lai bừng sáng tươi, Giê-xu kêu gọi chính tôi,
Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.