Si Cristo’y Kanlungan

 


1. Si Cristo ating kanlungan
Kung may pagsubok sa buhay;
Tayo’y Kanyang iingatan
Kahit ano ang dumatal.

Koro:
Si Cristo ang Batong ating kanlungan
Kung may pagsubok sa buhay;
Si Cristo ang Batong ating kanlungan
Na laging maasahan.

2. Kasama ko bawat araw
Si Cristong aking Patnubay;
Ang takot ko’y pinaparam,
Ako’y may kapayapaan.

3. My pag-asa’t kalakasan
Kay Cristo kong minamahal;
Hindi ako babayaan
Ngayon at magpakailanman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *