Phục Hưng Tâm Hồn

 


1. Ngợi tôn Cha thiêng liêng,
Hằng yêu thương tôi vô biên,
Từng ban Jê-sus chết thay,
Đã sống sau thăng thiên.


Ref
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,
Ha-lê-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia!
Kính khen Jê-sus,
Dức dấy chúng tôi hoài. A-men.


2. Ngợi tôn Cha cao sang,
Từng ban Thánh Linh chân quang,
Dạy Jê-sus cho chúng tôi,
Đuổi tối tăm tiêu tan.


3. Ngợi tôn Cha cao minh,
Về Chiên Con xưa hi sinh,
Từng mang bao gian ác tôi,
Phiếu trắng trong tâm linh.


4. Phục hưng tâm tôi luôn,
Cầu Cha ban ơn yêu thương,
Hằng nhen tâm tôi cháy thêm,
Tỏa ngát bao thiên hương.


5. Ngợi tôn Cha khoan-nhân,
Chuộc-mua tôi nên thiên-dân,
Tìm đưa tôi lên hải-tân
Dẫn dắt trong linh-ân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.