Nomeko ho Anao

 


Nomeko ho anao, Ny rako masina,
Hanavotra anao, Izay tsy marina!
Ka dia mba inona izao No ahy taminao!
Ka dia mba inona izao No ahy taminao!


Heveronao ange, ny nisoloana anao;
Nangidy indrindra anie, ny nahazoana anao;
Hevero, ka lazao,lazao, izay mba nentinao
Hevero, ka lazao,lazao, izay mba nentinao


Izaho Tomponao, Nijaly mafy re,
Hanafaka anao, Mpanota lehibe:
Ka dia mba inona izao, No ahy taminao!
Ka dia mba inona izao, No ahy taminao!


Jesosy Tompo ô! Izao no teniko;
Atolotro ho Anao, Ny aiko sy ny fo;
Izany no isaorako, Anao Mpamonjiko
Izany no isaorako, Anao Mpamonjiko


Nafoiko ho anao, Ny zava-tsoa be,
Mba hanatonanao, Ny Raiko lehibe.
Ka dia mba inona izao No ahy taminao!
Ka dia mba inona izao No ahy taminao!


Ny vonjy lehibe, Nataoko ho anao,
Ny rako nitete, Hanadio anao;
Ka dia mba inona izao No ahy taminao!
Ka dia mba inona izao No ahy taminao!


Ny foko raisonao, Oneno hatrety,
Ataovy lapanao, Na eto na ary;
Dia tano aho, Tompo ô! Mba ho fanananao
Dia tano aho, Tompo ô! Mba ho fanananao

Leave a Reply

Your email address will not be published.