Nơi ẩn núp lúc phong ba

 


1. Nhờ Jêsus ngăn che như Tảng đá,
Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;
Bình an trong cơn tai ương công phá,
Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.


ĐK :
Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,
Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn;
Ôi, Jêsus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,
Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.


2. Ngày đêm Jêsus che tôi yên thỏa,
Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;
Thù xưa hăm he không phương hủy phá,
Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.


3. Cuồng phong vây quanh muôn phương công phá,
Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;
Nguyện tôi luôn luôn không xa Tảng Đá,
Nơi ẩn núp lúc mưa quỉ gió ma.


4. Thật an ninh thay nương trên tảng đá,
Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;
Gần Jêsus tâm tôi luôn vui thỏa,
Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *