Lòng Yêu Giáo Hội

 


1. Lòng tôi yêu giáo hội thay,
Chỗ Chúa cư trú xưa nay;
Ấy do ân điển Ngài cao sâu bấy,
Tuôn huyết cứu mua Hội nầy.


2. Lòng tôi yêu giáo hội thay,
Trước Chúa vách thánh chẳng lay,
Chúa khắc danh thánh vào tay nhân ái,
Săn sóc giống con ngươi Ngài.


3. Lòng tôi nhân giáo hội đây,
Tuôn nước mắt khẩn đảo nay;
Bởi yêu thương giáo hội tôi lo lắng,
Cho đến lúc hết nhọc nhằn.


4. Điều vui hơn hết lòng ưa:
Hội thánh noi dấu Chúa xưa,
Cảm thông, giao kết, ngọt ngào cao quí,
Ca khúc yêu thương muôn thì.


5. Thật như Kinh Thánh bền lâu,
Hội thánh rực rỡ kém đâu,
Hiển vinh, hạnh phúc nghìn thu vô đối,
Trên đất cũng như trên trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published.