Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

 


Nhờ Jesus cứu, hồn sạch ác khiên,
Nơi dương trần thành cảnh trí thượng thiên,
Buồn lo đau đớn đời đầy gai chông,
Biết Jêsus thì đất đây thiên cung.


Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây!
Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây;
Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông,
Jesus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.


2. Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi,
Đến khi được nhìn Jêsus cười tươi,
Thì nay thiên quốc dời vào tâm tôi,
Suốt muôn muôn đời thỏa vui không thôi.


3. Dầu thân trên đất dồi dập lao đao,
Qua bao dặm dài, trải lắm đồi cao;
Nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay,
Jesus ngự vào, hóa thiên cung ngay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.