Hoor de eng’len zingen d’eer

 


Hoor, de eng’len zingen de eer
Van de nieuw geboren Heer
Vreed op aarde, ‘t is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
Dat weerklinkt de hemel door
Zingt met algemene stem
Voor het kind van Bethlehem


Ref
Hoor, de eng’len zingen de eer
Van de nieuw geboren Heer


Hij, die heerst op ‘s hemels troon
Here Christus, Vaders Zoon
Wordt geboren uit een maagd
Op de tijd die God behaagt
Zonne der gerechtigheid
Woord dat vlees geworden zijt
Tussen alle mensen in
In het menselijk gezin


Lof aan U die eeuwig leeft
En op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
Taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af
Ons tot redding uit het graf
Dat wij ongerept en rein
Nieuwgeboren zouden zijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *