Doxologia(Filipino)

 


Ang ama ay lualhatiin
Anak ay ating purihin
Nang ipatnubay sa atin,
Espiritung mang-aaliw Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.