วันหนึ่ง

 


1.วันหนึ่งเมื่อท้องฟ้าเต็มด้วยสง่าราศี
วันหนึ่งเมื่อความชั่วมืดมัวร้ายเต็มที
พระเยซูประสูติจากหญิงพรหมจารี
อยู่ท่ามกลางเราเป็นแบบอย่างนำชีวี


ร้องรับ
พระองค์ทรงรักข้าฯทรงตายเพื่อไถ่ข้าฯ
ทรงถูกฝังไว้เพื่อ จะยกบาปของข้าฯ
แล้วทรงฟื้นคืนชีวา จึงนับว่าชอบธรรม
วันหนึ่งกลับมาอีก วันสำคัญนักหนา


2.วันหนึ่งเขาได้พาพระองค์ขึ้นภูเขานั้น
วันหนึ่งเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขน
ถูกทรมานถูกดูหมิ่นถูกทอดทิ้งไว้
แต่พระผู้ไถ่ทรงยอมรับบาปของเรา


3.วันหนึ่งอุโมงค์ไม่สามารถซ่อนพระศพไว้
วันหนึ่งก้อนหินกลิ้งจากปากของอุโมงค์
เพราะพระเยซูทรงคืนชีพชนะความตาย
เดี๋ยวนี้เสด็จไปสวรรค์งามวิไล


4.วันนั้นเสียงแตรเป่าคราวพระองค์เสด็จมา
วันนั้นท้องฟ้าจะกระจ่างแจ้งสุกใส
วันนั้นพระเยซูจะทรงพาเราขึ้นไป
พระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ช่วยของข้าฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.