ข้าฯได้ยินเสียงพระเยซูตรัส 

 

1.ข้าฯได้ยินเสียงพระเยซูตรัส
“เชิญมาหยุดพักเป็นสุข
บรรดาคนอ่อนใจเพลียกลุ้มกลัด
จงพิงทรวงเราเปลื้องทุกข์”
ข้าฯจึงเข้าเฝ้าพระองค์ทันที
เมื่อคราวใจเพลีย เบื่อหน่าย
ได้พบที่พึ่งเชิดชูเดี๋ยวนี้
เป็นสุข เย็นใจ สบาย


2.ข้าฯได้ยินเสียงพระเยซูตรัส
“มาเถิด เราให้เปล่าๆ
ดื่มน้ำชีวิตอันใสดังแก้ว
ดื่มแล้วใจหายโศกเศร้า”
วันนี้ข้าฯขอเฝ้าพระเยซู
และดื่มน้ำแห่งชีวิต
ดื่มแล้วหายอยาก ทั้งใจยินดี
เพราะไม่ต้องตายเป็นนิจ


3.ข้าฯได้ยินเสียงพระเยซูตรัส
“เราเป็นสว่างโลกนี้
เงยหน้าดูเรา ความทุกข์โศกเศร้า
กลายเป็นความสุขยินดี”
เมื่อข้าฯเงยหน้าดูพระเยซู
ข้าฯได้เห็นรัศมี
ข้าฯเดินอยู่ในสว่างชีวิต
และเดินตลอดชีวี

Leave a Reply

Your email address will not be published.