Salib yang kasar

 


Pada satu bukit jauh dari sini
Lihat salib Tuhan berdiri
Sa-potong kayu kasar tanda dosa besa
Di-sana Tuhan –ku telah mati


Koor
Ku datang pada salib itu
Ku ingat cinta-nya Tuhan –ku
Ya, ku jatoh pada kaki-nya
Sana ku dapat ampun dosa.


O kayu yang besar, di hina-kan dunia
Bawak kelepasan ku tetap
Bagi-ku sebab-nya Tuhan ke Golgota
Menebus semua dosa-ku genap


Dari kayu salib mengalir darah-nya
Waktu Yesus si-sengsara-kan
Sana Dia di hujat, juga di seksa-kan
Yang membawa selamat di-dunia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.