Stor är Din trofasthet

 


Stor är din trofasthet, min Gud och Fader
Växlingens skugga ej finnes hos Dig
Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne bär
att Du den samme är i evin ner lig


Refräng
Stor är din trofasthet! Stor är din trofasthet!
Ny är var morgon din nåd emot mig
Var dag Du åt mig ger, det som du nyttigt ser
Stor är din trofasthet, Herre mot mig


Våren och sommaren, hösten och vintern
Solen och stjärnor på himmel blå
Allt vad Du skapat har del uti lovet tar
Om huru underbar Du är ändå


Rening från synd Du ger, frid som förbliver
Kraft för var dag, behov år efter år
Framtiden ljus och lång, möter jag nu med sång
Tills jag hos Dig en gång vid målet star

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.