Staand’ op de beloften

 


Staand’ op de beloften
van mijn Heer en God,
ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot.
Bergen zullen wank’len,
maar Gods woord houdt stand,
veil’ge gids naar ‘t hemels vaderland!


Refrein:
Glorie, glorie!
Nimmer kan het eeuwig woord
des Heren falen!
Glorie, glorie!
‘k Sta vast op de beloften van mijn God!


Staand’ op de beloften
van mijn Heer en God,
weet ik in zijn hand geborgen
gans mijn lot.
Glorie en aanbidding
zij mijn dierb’re Heer,
zijn beloften falen nimmermeer.


Staand’ op de beloften
van mijn Heer en God,
vind ik in zijn Woord
mijn hoogste zielsgenot.
Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid,
ja en amen, tot in eeuwigheid!


Staand’ op de beloften
van mijn Heer en God,
onderhoud ik vast en moedig zijn gebod.
Rustend in mijn Jezus als mijn al in al,
vrees ik voor geen tegenspoed of val.

Leave a Reply

Your email address will not be published.