Solsken i min själ

 


Det är solsken i min själ idag, en glimt av Herrens hus,
mer skönt än himlens klara sken, ty Jesus är mitt ljus.


KÖR:
Ljuva solsken, varma solsken, du mitt ljus, mitt hopp i ve och väl!
När Herren ler från himlen ner, är det solsken i min själ!


Det är sång uti min själ idag, en lovsång i mitt bröst,
och endast Herren höra kan mitt hjärtas stilla röst.


Det är vår uti min själ idag med blom och himmel skön,
och lycka till min själs behag, och frid och nåd och bön.


Det är glädje i min själ idag och kärlek, hopp och tro.
Mig ledning skänker Herrens lag, välsignelser och ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.