Słuchaj, brzmi aniołów pieśń

 


1. Słuchaj, brzmi aniołów pieśń:
„Pokój ludziom, Bogu cześć!”
Syna Swego posłał Bóg,
By pojednał grzeszny lud.
Ludy ziemi złączcie głosy
Z aniołami pod niebiosy:
Jezus, Zbawca ziemi tej,
Się narodził w Betlejem.


Ref
Słuchaj, brzmi aniołów pieśń:
„Pokój ludziom, Bogu cześć!”


2. Boży Syn z niebiańskich stron
Pozostawia Ojca, tron,
Pozostawia chwałę, moc,
By zbawienie ludziom dać.
Słowo ciałem dziś się stało,
Tu na ziemi zamieszkało,
By nam wskazać życia cel,
Jezus, nasz Emmanuel!


3. Cześć, Pokoju Książę, cześć!
Ziemio cała, chwałę wznieś!
Światło, życie przyniósł nam,
Szatanowi zadał kłam.
Przez aniołów uwielbiony,
Przez narody pochwalony,
Upragniony Zbawco, przyjdź!
I do naszych serc dziś wnijdź!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *