Skynda till Jesus Frälsare kär

 


Skynda till Jesus, Frälsaren kär.
Se, i sitt ord han vägen oss lär,
och mitt ibland oss står han ju här,
ropande vänligt: Kom!


KÖR:
Saligt, saligt skall det bli förvisst,
när vi rena från all synd och brist
alla tillsammans mötas till sist
hemma hos Herren Gud


Kom till mig alla! Ljuder hans röst.
Han vill oss skänka glädje och tröst.
Må han sitt tempel få i vårt bröst.
Lyssna, o själ, och kom!


Skynda till Jesus, tveka ej mer.
Ännu i kärlek han till dig ser.
Hör hur han bjuder, kallar och ber:
Dröj inte längre, kom!