Räkna Guds gåvor

 


När i livets stormar hårt du prövas här, och du modlös tror att allt förlorat är,
räkna då Guds gåvor, nämn dem en och en, se vad Gud dig givit och dig giver än.


KÖR:
Se Guds gåvor, nämn dem en och en. Se Guds gåvor och hans godhet känn.
Se uds gåvor, nämn dem en och en. Se vad Gud dig givit och dig giver än.


Är din börda tung, där du bekymrad går? Tynges du av korset och syns vägen svår?
Räkna då Guds gåvor varje morgon ny; låt din själ i tacksam bön till Herren fly.


Sök ej världens skatter, ty din egen lön blir en skatt i himlen, mera rik och skön.
Räkna då Guds gåvor; inga pengar kan köpa hjärtats frid och himlens glädje sann.


Tröttas du i striden, står du nedstämd kvar? Tappa inte modet, Herren all makt har.
Räkna då Guds gåvor, änglar vet din nöd, och de skall dig alltid giva kraft och stöd.