På en avlägsen höjd

 


På en avlägsen höjd,stod ett grovt dystert kors,
symbolen för smärta och skam.och jag älskar det kors,
där vår Herre för oss,blev till döden en smärtornas man.


Avstå
Jag vill älska det urgamla kors,i dess kraft skall jag segrande gå.
Jag omfamnar det heliga kors,tills jag segrarens krona skall få.


Detta urgamla kors,som ej världen förstått,
förunderligt rör mig till sig.Till Guds heliga land,
som till Golgata gått,det kärlek har burit för mig.


I det urgamla kors,av Guds blod färgat rött,
en underbar skönhet jag ser.Ty det var på det korset,
som han lidit och dött,han som frälsningens nåd åt mig ger.

Leave a Reply

Your email address will not be published.