Onze Vader

 


Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij Uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
want van U is de Kracht
en de Heerlijkheid in Eeuwigheid Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.