Nguyện Theo Ý Cha

 


Con nguyện theo ý Cha Vâng phục luôn luôn
Cha là Thợ gốm thiêng Đất sét là con.
Con nguyện theo ý Cha Xin Ngài nung đúc
Con chỉ biết yên lặng Đợi chờ vâng phục.


Con nguyện theo ý Cha Vâng phục luôn luôn
Xin Ngài tra xét con Thử con, rèn con.
Tâm này xin tẩy thanh Tinh sạch hơn tuyết
Con cúi dưới chân Ngài Khiêm nhường chân thật.


Con nguyện theo ý Cha Vâng phục luôn luôn
Đương bị thương mỏi mê Khẩn Cha dìu con.
Bao quyền năng dưới trên Qui về Cha thánh
Xin hãy đưa tay rờ Con được yên lành.


Con nguyện theo ý Cha Vâng phục luôn luôn
Xin Ngài cai quản con Cả thân, hồn con
Ban đầy ơn Thánh Linh Cho người ta thấy
Duy Cứu Chúa Jê-sus Cai trị tâm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.