När Den Evigt Klara Morgon Gryr

 


1. När den evigt klara morgon gryr
med sol och helgdagsfrid
och då sabbat uti himlen ringes in,
skall ock jag med Herrens folk
igenom pärleporten vid
gå att ta den plats som utav nåd blev min.


Kör:
När Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
skall ock jag för vita tronen glad framgå.


2.Utav alla folk och stammar samlas där en skara stor
uti högtidssmyckad stad på Sions höjd.
Även sämste sonen som i främlingslandet vilse for,
får då vara med och njuta himmelsk fröjd.


3. Och då glädjen brusar väldig uti sång och harpospel
och vår Konungs härlighet blir skönt förspord,
skall ock jag, fast intet i mig själv, av nåd få taga del,
dubbelt säll att höra Jesu välkomstord.

Leave a Reply

Your email address will not be published.