Matamis ang magtiwala

 


Matamis ang magtiwala
Kay Jesus na dakila
Lalasapin ko’y biyaya
At walang hanggang pala


Chorus
Jesus, Jesus, anong tamis
Ang sa Iyo’y umiibig Jesus,
Jesus, aking nais,
Ang sa Iyo’y manalig


Kay sarap ang magtiwala
Sa dugong mapagpala
Sala ko’y nahugasan nga,
At kanyang pinalaya


Oo, kay tamis ni Jesus
Na sa aki’y tumubos
Siyang kaaliwang lubos,
At kabuhayang puspos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.