Lyss till änglasångens ord

 


Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!
Nyfött barn vår konung är
Frid åt människor han bär
Folk, stäm in i himlens kör
Med sång som aldrig dör!
Han som fötts i Betlehem
Är vår frälsare och vän.


Ref
Lyss till änglasångens ord:
Gu är kommen till vår jord!


Han som tronat högt i skyn
Oåtkomlig för vår syn
Blir ett barn i jungfruns famn
Jeuss Kristus är hans namn
Nära kommer livets ord
Tar gestalt på denna jord
Mitt ibland oss bor det här
Visar oss vad kärlek är.


Barn och broder, Gud och man
Fridens furste heter han
Stillar oro, läker sår
Lär oss bedja Fader vår
Delar all vår lust och nöd
Mellan födelse och död
Möter oss en gång på nytt
När en evig dag har grytt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *