Lahat ng tipan sa akin ng Ama

 


Lahat ng tipan sa akin ng Ama
tibay ko sa pananampalataya,
Ang buhay ko’y nasa liwanag Niya
sa pangako N’ya’y umaasa.


Koro:
Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya,
Masagana, ako sa tipan Niya’y tiwala. AMEN.


Ang pangako Niya sa taong tapat
sa kabutihan ng Dios magaganap,
Tiwala akong lagi at panatag
na tatamuhin ko ang galak.


Lahat ng pangako ng Dios na giliw
tanglaw at lakas ng buhay kong angkin,
Siyang sa dalita’y kalasag natin
nang ang kasamaa’y gahisin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.