Komt allen tezamen

 


Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren


Chorus
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!


De hemelse eng’len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar ‘t schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden


O, Kind, ons geboren, sluim’rend in de kribbe
Neem onze liefd’ in genade aan U die ons liefhebt,
U behoort ons harte

Leave a Reply

Your email address will not be published.