Kom tot Uw heiland

 


Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
Die ook voor u de hemel verliet,
hoor naar Zijn roepstem: ‘Kom’.


Refrein
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon,
als zij vergaad’ren rondom de troon,
daar waar de eng’len staan.


Laat kind’ren komen, zo klonk zijn stem,
spring op van vreugd, verblijd u in Hem.
O, luister naar die lieflijke stem,
toef langer niet, maar kom.