Kom o lang verwachte meester

 


Kom, o lang verwachte Jezus
kom en maak uw kind’ren
vrij vrij van angsten en van twijfel
onze hoop Alleen zijt Gij Jezus,
Trooster van ons leven hoop
deelt uwe komst ons mee U,
Verlosser van de Wereld ‘t hart
verlangt naar vreugd’ en vree

 


kom uw kinderen
verlossen als een Koning, eens een kind
Kom voor altijd in ons wonen
dat ons hart uw vrede vindt
door uw Heil’ge Geest
bekrachtigd leidt ons Leven door uw Zoon
doordat heel uw werk volbracht is
dank stijgt op tot ‘s hemels troon amen