Karibu na wewe

 


Karibu na wewe, Mungu wangu: Karibu zaidi Bwana wangu,
Siku zote niwe karibu na Wewe, Karibu zaidi, Mungu wangu.


Mimi nasafiri duniani, Pa kupumzika sipaoni,
Nilalapo niwe karibu na Wewe, Karibu zaidi, Mungu wangu.


Yote unipayo yanivuta; Pa kukaribia nitapata;
Na nielekezwe, karibu na Wewe, Karibu zaidi, Mungu wangu.


Na kwa nguvu zangu nikusifu; Mwamba, uwe maji ya wokovu
Mashakani niwe kaaribu na Wewe; Karibu zaidi, Mungu wangu.


Na nyumbani mwa juu, Baba yangu, Nikinyakuliwa toka huko,
Kwa furaha niwe pamoja na Wewe, Karibu zaidi, Mungu wangu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.