Jesu ‘wọ ni t’emi laelae

 

 


Jesu ‘wọ ni t’emi laelae O ju Gbogbo Ọrẹ lọ.
Ni Gbogbo irin- ajo mi, A! Mba le faramọ Ọ
Sunmọ Ọ, Sunmọ Ọ, Sunmọ Ọ, Sunmọ Ọ,
Ni Gbogbo irin- ajo mi, A! Mba le faramọ Ọ


K’i ṣe fun ọrọ aye yi, Ni mo ṣe ngbadura yi;
Tayọtayọ ni uno jiya, Bi mba sa le Sunmọ Ọ
Sunmọ Ọ, Sunmọ Ọ, Sunmọ Ọ, Sunmọ Ọ,
Tayọtayọ ni uno jiya, Bi mba sa le Sunmọ Ọ.


‘Gbat’ ajo mi ba dopi Mu mi gunlẹ sọdọ Rẹ,
ṣi ilẹkun ayeaye Ki nsunmọ Ọ titi lae;
Sunmọ Ọ, Sunmọ Ọ, Sunmọ Ọ, Sunmọ Ọ,
ṣi ilẹkun ayeaye Ki nsunmọ Ọ titi lae.

Leave a Reply

Your email address will not be published.