Jen kvůli nám

 


Jen kvůli nám je láska pouhé zdání
Jen kvůli nám stává dál u dveří
Jen kvůli nám Ta chvíle odevzdání
je mimo nás Asi nám nevěří
A dál dny jdou a sny k nám řídce jdou si
a slábnou s tmou a je jich míň a míň
Já bezbranná se svou Láskou rdousím
A dál já vím že sen se v nás jen zhůvěřil
Já vím že dál snům zas uvěřím
Já vím že snům zas uvěřím uvěřím.

And

Ó, svätá noc, už jasná hviezda žiari,
nesie sa zvesť: Je tu Spasiteľ náš!
Láska a smiech v nádhernej detskej tvári,
tou láskou nás, Pane náš, požehnáš.
Pokoj a mier všetkým ľuďom dobrej vôle,
anjelskych krídel tichý šepot znie:
Ó, chváľme Pána! Slávme príchod Kráľa!
Ó, sláva, ó, sláva, na výsostiach,
ó, sláva, ó, sláva, na výsostiach!


Ó, svätá noc jasličky tíško chráni,
nad dieťatkom hviezdy tam držia stráž.
Radostnú zvesť nech zvonia zvony chvály,
že narodil sa dnes Spasiteľ náš.
Pokoj a mier všetkým ľuďom dobrej vôle,
anjelskych krídel tichý šepot znie.
Ó, Sväté Dieťa! Slávme príchod Kráľa!
Ó, sláva, ó, sláva, na výsostiach,
ó, sláva, ó, sláva, na výsostiach!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *