Gbati ipe Oluwa ba dun

 


Gbati ipe Oluwa ba dun
T’akoko ba si pin
T’imole owuro mimo n tan lailai;
Gbat’awon ta ti gbala
Yo pejo soke odo naa,
Gba ta n pe oruko lohun, n o wa nbe.


Refrain
Gba ta n pe oruko lohun
Gba ta n pe oruko lohun
Gba ta n pe oruko lohun
Gba ta n pe oruko lohun
N o wa nbe.


Looro daradara tawon
Oku mimo y’o dide
Togo ajinde Jesu o je tiwon
Gba t’awon ayanfe Re yo
Pejo nile lok’orun,
Gba ta n pe oruko lohun, n o wa nbe.


Je ka sise f’Oluwa
Latowuro titi dale
Ka soro ‘fe yanu ati’toju Re;
Gbat aye ba dopin tise
Wa Si pari nihin,
Gba ta n pe oruko lohun, n o wa nbe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.