1. Ga mij niet voorbij, o Heiland ga mij niet voorbij!
Wijl Gij and’ren zegent, Heiland! Zegen nu ook mij.


KOOR:
Jezus,Heiland, wees mij nu nabij!
Wijl Gij and’ren zegent, Heiland,
ga mij niet voorbij!


2. Voor Uw troon geknield, o Heiland, bid ik in ‘t geloof!
Doe mij troost en uitkomst vinden, houd u niet als doof!


3. Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland, voor des Vaders troon;
daar wilt Gij mijn Midd’laar wezen. Hoor mij, Gij. Gods Zoon!


4. Gij zijt al mijn troost, o Heiland! Ja, mijn troost geheel;
in de hemel en op aarde blijft Gij steeds mijn deel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.