Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

 


1. Có Jesus dẫn đưa luôn đời tôi.
Lòng há nên buồn bực lo rối?
Hôm nay có Chúa đêm ngày dắt chăn.
Tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng?
Ngày càng đi, đức tin lại càng cao,
Bình an sống cạnh Chúa tiêu dao;
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên,
Quyết không ngoài ý linh nghiêm khuyến.
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên,
Quyết không ngoài linh ý ban truyền.


2. Có Jesus dẫn đưa đời tôi,
Dầu lối đi ghồ ghề đen tối,
Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi.
Cho ma na ngày ngày chẳng thôi.
Tuy mệt mê lắm khi chơn trợt nghiêng,
Lòng khao khát thèm nước thiêng liêng,
Nhìn vầng Đá trước tôi một suối thiêng,
Chảy ra dòng vui vẻ vô tuyền.
Nhìn vầng Đá trước tôi một suối thiêng,
Chảy ra dòng vui vẻ vô tuyền.


3. Có Jesus dẫn đưa luôn đời tôi,
Thật Chúa tôi từ bi vô đối,
Đinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi.
Trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi.
Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than.
Vụt bay bổng vào nước sáng choang,
Nầy điệp khúc ý tôi nguyền hát vang;
Chúa tôi hằng dẫn dắt quang đãng.
Nầy điệp khúc ý tôi nguyền hát vang ;
Chúa tôi hằng dẫn dắt huy hoàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.