Cetate tare-i Dumnezeu Şi armă-apărătoare!
El ne ajută-n orice greu Ce-ar vrea să ne doboare.
Vrăjmaşul cel bătrân, Se crede-acum stăpân.
Putere,vicleşug, El are din belşug. Cât nu-i poţi da de seamă.


Tăria noastră nu-i deajuns Şi-am fi răpuşi pe dată;
Dar luptă pentru noi Isus, El duce lupta toată.
Şi-ntrebi tu cine-i El? El e Emanuel!
E Domnul Sabaot! Şi Dumnezeu a tot! El e Biruitorul!


De-ar fi cu draci pământul plin Ce-ar vrea să ne-nghită,
Nu ne-ndoim cât de puţin De-această reuşită.
Al lumi-acestea prinţ Scrâşneşte-amar din dinţi;
Dar oricât ar scrâşni, Nimic n-ar izbuti: Scriptura-I va răpune.


Să nu se-atingă de „Cuvânt”, Să-I lase cum e-n Carte!
Cuvântul şi cu Duhul Sfânt Ne sunt a noastră parte.
Şi-atunci să tot lovească În viaţa pământească Tiranul inamic,
Noi n-am pierdut nimic, Căci cerul nou e-al nostru!

Leave a Reply

Your email address will not be published.