Ce copil e acesta care, culcat să se odihnească
În poala Mariei, doarme?
Pe care îngerii îl întâmpină cu frumoase imnuri
În timp ce păstorii îl veghează?
 Acesta, acesta este Hristos, Regele,
Pe care păstorii îl păzesc şi căruia îngerii îi cântă,
Grăbeşte-Te, grăbeşte-Te să Îl aduci, Doamne,
Copilul, Fiul Mariei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.