Anao ny dera

 


Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena, ry Mpanjakanay
Ny fasana nivoha, noho ny herinao,
Ny Anaranao Tsitoha,tsy voatana tao.


Refrain
Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena, ry Mpanjakanay


Hinao nandresy, lao re ny fasana ;
Ny fanjakan’ny ota, koa lasana ,
Ny herin’ny Satana, vato nikodia,
Ny Anaranao nandresy, haharitra doria.

Leave a Reply

Your email address will not be published.