ในพระคริสต์ผู้เดียว

 


ผู้เป็นความหวัง
เป็นแสงสว่างเสียงเพลง กำลัง
ดุจดั่งศิลา ยืนหยัดมั่นคง
นำข้าเดินผ่าน ทุกข์ทน ระทม
ความรักนำข้า สันตินำใจ
ผ่านพ้นทุกข์ทน มลายสิ้นไป
ผู้ปลอบประโลม ทรงเป็นดวงใจ
เพราะรักพระองค์ ข้ายืนมั่นคง


ผู้เป็นความหวัง
ทิ้งซึ่งบัลลังค์ รับกายมนุษย์
โดยฤทธิ์ความรัก และความชอบธรรม
ลำเค็ญทุกข์ยาก เพื่อช่วย ปวงชน
โลหิตหลั่งไหล พระองค์ทุกข์ทน
สิ้นพระชีวี นี้เพื่อปวงชน
ชีวาวางวาย ความบาปมลาย
หายสิ้นมลทิน เพราะรัก พระองค์


ร่างของพระองค์ โรยรินสู่ดิน
แสงพลันสว่าง ความมืด มลาย
จุดเปล่งประกาย ส่งผ่านความหวัง
ฟื้นจากอุโมงค์ ทรงคืนพระชนม์
พระองค์ทรงชัย ฟื้นคืนชีวี
ความบาปทั้งมวล ไม่อาจกร้ำกราย
โดยพระโลหิต แห่งองค์บุตรา
ข้าจึงเป็นหนึ่งเดียว กับ พระองค์


ไม่มีมลทิน ไม่หวั่นความตาย
ฤทธิ์พระอำนาจพระองค์ ดำรงค์
จากก่อกำเนิด สู่ลมสุดท้าย
พระบุตรบัญชา ชีวิตของข้า
ไม่มีสิ่งไหน ไม่มีสิ่งใด
จะแยกข้าจาก หนทางพระองค์
จวบจนพระองค์ ทรงเรียกกลับไป
ข้ายืนมั่นคง โดยฤทธิ์ พระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published.