เชิญพระวิญญาณลงมา

 


เชิญพระวิญญาณลงมา
ทรงเป็นลมปราณของข้าฯ
ขอได้ประทานตามพระสัญญา
เหมือนวันเพ็นเทคอศเต


เชิญพระวิญญาณลงมา
ประทับอยู่ใจตัวข้า
ขอให้สนิทอยู่ทุกเวลา
เพื่อทนสู้มารบีฑา


พระองค์ทรงเป็นลมปราณ
ให้ชีวิตใหม่แก่ข้าฯ
โปรดลบล้างบาปผิดที่ผ่านมา
ให้บริสุทธิ์ยิ่งนา


ขอได้ทรงโปรดประทาน
ลมปราณจากเบื้องเมืองฟ้า
ให้ลงมาสู่ดวงจิตของข้าฯ
ดำรงชีพกัลป์ปา.

Leave a Reply

Your email address will not be published.