ข้ามีความสุขในใจ ซึ่งโลกนี้ไม่มีให้
เป็นความสุขใครเอาไปไม่ได้
แม้ชีวิตข้ามืดมัว ปัญหารอบตัวเข้ามา
ข้ามีความสุขอยู่ในใจทุกครา


Refrain
สันติสุขในใจข้า พระเจ้าของข้า
สันติสุขในใจข้า ความสุขมากมาย
พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งข้า ทรงกระซิบในใจ
“เราจะไม่ละทิ้งท่าน” พระเจ้าของข้า


วันเวลาในโลกนี้ สุขยินดีเพียงชั่วคราว
แต่สันติสุขพระองค์ยืนยาว
วันหนึ่งจะเสด็จมา ราศีสง่าทั่วหล้า
พาข้าไปสู่บ้านสวรรค์เมืองฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.