วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ วิสุทธิ์

 


1. วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ องค์พระเจ้าทรงฤทธิ์
เราแซ่ซ้องร้องสุดจิต สรรเสริญพระองค์เนืองนิตย์
วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ ทรงเมตตา ฤทธิ์ครบครัน
ปรากฏเป็นสามนั้น พระเจ้าองค์เดียวกัน


2. วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ สุชนเฝ้าระวัง
ผู้ปกครองบนฟ้ายัง ถอดมงกุฎเบื้องบัลลังก์
คะรูบีม ซะราฟิม ร่วมมาถวายสักการ
ทรงเป็นอยู่วันวาน วันนี้และตราบนาน


3. วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ ทรงซ่อนที่ลับลี้
ตาคนบาปอย่างเรานี้ ไม่อาจเห็นรัศมี
ทรงบริสุทธิ์ที่สุด ใครอาจเปรียบองค์ทรงชัย
เปี่ยมฤทธิ์เดชเกรียงไกร วิสุทธิ์ รักยิ่งใหญ่


4. วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ พระเจ้าทรงเดชา
สิ่งทรงสร้างเทิดวันทา ท่ามกลางทะเล ดิน ฟ้า
วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ ทรงเมตตา ฤทธิ์ครบครัน
ปรากฏเป็นสามนั้น พระเจ้าองค์เดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.