รักพระเยซูรักมากกว่าก่อน

 

 

 


ขอพระเยซูประทาน ความรักแก่ข้าฯ
เมื่อคุกเข่าอธิษฐาน ทูลพระบิดา
ขอให้รักมากกว่าก่อน
มากมายจนกลายเป็นพร
รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน


เมื่อก่อนข้าฯปรารถนา สิ่งของโลกนี้
แต่มาบัดนี้ข้าฯขอ เลิกรักโลกีย์
เดี๋ยวนี้ข้าฯอธิษฐาน
รักพระองค์มากกว่าก่อน
ขอรักมากขึ้น จนกลายเป็นพร


ข้าฯจะร้องเพลงสรรเสริญ
ตราบเท่าวายปราณ
เพราะข้าฯไว้ใจพระองค์ ทรงรับวิญญาณ
เชื่อว่าจะทรงอวยพร
เพราะรักมากกว่าแต่ก่อน
รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน อาเมน.

Leave a Reply

Your email address will not be published.