มีบ้านหมู่น้อยชื่อเบธเลเฮม

 


1.มีบ้านหมู่น้อยชื่อเบธเลเฮม
ความมืดปกคลุมหุ้มไว้
ชาวบ้านหลับไหลเงียบเชียบทั่วไป
ดาราเต็มนภาลัย
แต่ในเวลากลางคืนนั้น
ปรากฏดวงรัศมี
พระคริสต์เกิดมาตามพระสัญญา
ทำนายสำเร็จคราวนี้


2.พระคริสต์กุมารบังเกิดคืนนั้น
มารีย์ผู้เป็นมารดา
มีชาวสวรรค์ชุมนุมพร้อมกัน
เหล่าบริวารชาวฟ้า
ยามนั้นมีเสียงประกาศว่า
ผู้ช่วยทรงเกิดวันนี้
สรรเสริญพระเจ้ากษัตริย์ของเรา
ให้โลกปีติยินดี


3.ราตรีสงบราตรีสงัด
พระคริสต์เสด็จลงมา
เป็นพรสวรรค์ประเสริฐล้ำเลิศ
ประทานแก่ชาวโลกา
ไม่มีผู้ใดได้ยินเสียง
เมื่อพระองค์เสด็จมา
คนผิดคนบาปที่สารภาพ
พระองค์จะทรงเมตตา


4.พระองค์บังเกิดบ้านเบธเลเฮม
วันนี้ขอน้อมวันทา
ขอพระองค์โปรดอวยพรยกโทษ
สถิตในใจเหล่าข้าฯ
ขอโปรดชำระความผิดบาป
ให้บริสุทธิ์ผ่องใส
ในวันบังเกิดเป็นพรล้ำเลิศ
ปีติยินดีทั่วไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published.