เพลง พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน

 


1.อย่าวิตกเลยแต่จงไว้ใจ
พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน
จงไว้ใจในความรักยิ่งใหญ่
พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน


ร้องรับ Refrain
พระองค์ทรงคุ้มครองไว้
ทุกวันเวลา ไม่ว่าแห่งใด
พระองค์ทรงคุ้มครองไว้
พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน


2.เมื่อกายอ่อนแอไม่มีกำลัง
พระองค์ทรงคุ้มครองท่าน
เมื่อใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหมดหวัง
พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน


3.เมื่อพญามารมาทดลองใจ
พระองค์ทรงคุ้มครองท่าน
จงไว้ใจในพระเยซูเจ้า
พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน


4.เมื่อมิตรสหายทอดทิ้งเดียวดาย
พระองค์ทรงคุ้มครองท่าน
พระองค์ประทานความสุขในใจ
พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.