ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้ว

 


1.ท่านค้นหาสุขสำราญ
ท่านอยากได้ความเชื่อมั่น
อธิษฐานทุกวันด้วยใจร้อนรน
จะไม่ได้สิ่งเหล่านั้น
คือความเชื่อสุขสำราญ
จนกว่าวางทุกสิ่งบนแท่นบูชา


ร้องรับ Refrain
ทุกๆสิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ
พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ
มีทางเดียวที่จะได้
พระพรพักผ่อนสบาย
คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย


2.เมื่อเราเดินกับพระเจ้า
เข้าในความสว่างนั้น
เราจะได้รับความสุขโดยเร็วพลัน
เราต้องทำตามพระทัย
เพื่อจิตใจไม่หวั่นไหว
ให้เราวางทุกสิ่งบนแท่นบูชา


3.ใครสามารถบอกเราได้
ถึงความรักอันยิ่งใหญ่
และความสุขที่มีอยู่ในดวงใจ
เราจะได้ร่วมสนิท
ร่วมเป็นมิตรของพระคริสต์
เมื่อได้วางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

Leave a Reply

Your email address will not be published.