ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข

 


1.ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้าเวลาของโลกก็ถึงที่สุด
และพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค์
สานุศิษย์ผู้รอดชีวิตในโลกพระเจ้าทรงรับเป็นบุตร
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯก็อยู่ที่นั่น


ร้องรับ Refrain
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯก็อยู่ที่นั่น


2.เวลานั้นศิษย์ของพระองค์ ผู้ตายไปแล้วจะคืนชีวี
และจะเข้าในรัศมีบนเมืองสวรรค์
คนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรรในเมืองสวรรค์จะมีราศี
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯก็อยู่ที่นั่น


3.ให้เร่งทำการของพระเยซูตั้งแต่เวลาเช้าจนค่ำ
และกล่าวถึงความรักพระองค์จนสิ้นชีวัน
เมื่อสำเร็จงานของพระคริสต์ในโลกทั้งสิ้นที่เราควรทำ
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯก็อยู่ที่นั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.